เครื่องจักรมืออาชีพ รับประกันคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล!

สายการผลิตใช้กระดาษคราฟท์

ผลิตภัณฑ์หลักของเราประกอบด้วยสายการผลิตและอุปกรณ์เสริมแผ่นทำความเย็นแบบระเหย อุปกรณ์บำบัดน้ำและอุปกรณ์เสริม กระดาษคราฟท์ เรซินฟีนอล เรซินยูเรีย-ฟอร์มาลดีไฮด์ อิมัลชันกันน้ำ อิมัลชันก่อสร้าง อิมัลชันสิ่งทอ และอิมัลชันบรรจุภัณฑ์

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว